Minister Kuipers neemt onderzoeksrapport farmaceutische groothandels in ontvangst

Geneesmiddelvoorziening in gevaar door ontoereikende bekostiging De distributie van geneesmiddelen is verlieslatend en niet langer houdbaar. Dit brengt de geneesmiddelenvoorziening aan patiënten via apotheken en ziekenhuizen in gevaar. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau van SiRM in opdracht van de koepelorganisatie van farmaceutische groothandels BG Pharma dat vandaag is aangeboden aan minister Ernst Kuipers. Bovendien worden groothandels sinds januari 2023 geacht een wettelijke extra veiligheidsvoorraad aan te houden die grote investeringen vereist zonder dat hier inkomsten tegenover staan. Zonder ingrijpen zullen de vier compleet gesorteerde farmaceutische groothandels dit jaar €27 miljoen moeten toeleggen op de geneesmiddelendistributie.

Onderhandse afspraken

BG Pharma-voorzitter Léon Tinke: “Het probleem ontstaat doordat zorgverzekeraars voor de preferente geneesmiddelen onderhandse kortingsafspraken maken met geneesmiddelenfabrikanten zonder rekening te houden met kosten voor inkoop, opslag en distributie. Ook de praktische uitvoering, zoals het opvangen van leveringsproblemen en geneesmiddeltekorten, staat niet op het netvlies van de zorgverzekeraars. Wij staan op een punt dat we onomkeerbare stappen moeten nemen. Denk aan het schrappen van verlieslatende geneesmiddelen uit ons assortiment. Dat heeft enorme gevolgen voor veelal kwetsbare patiënten die afhankelijk zijn van hun geneesmiddelen. Dit kan vrijwel iedere Nederlander raken.” De groothandelsvergoeding van 0,25 eurocent voor een verpakking van 30 tabletten is sinds 2014 niet verhoogd. Dat betekent dat groothandels geneesmiddelen met verlies moeten afleveren. De hogere loon- en brandstofkosten en stijgende rentes doen het verlies momenteel verder oplopen.

Onmogelijke financiering veiligheidsvoorraden

Sinds januari 2023 zijn farmaceutische groothandels formeel verplicht een extra veiligheidsvoorraad aan te leggen om een periode van geneesmiddelenschaarste te overbruggen. Het rapport van SiRM wijst uit dat het aanleggen van een veiligheidsvoorraad van 4 weken voor 4 volgesorteerde farmaceutische groothandels een financiering vraagt van € 300 miljoen. Daarenboven leidt het beheer van de veiligheidsvoorraad tot extra kosten voor opslag, gebouwen, personeel en rente: € 65 miljoen, een stijging van 40%. Het voorraadrisico komt hier nog bovenop: de kans dat de middelen niet worden verkocht voor de uiterste houdbaarheidsdatum. En afwaarderingsrisico’s door wettelijke prijsverlagingen (Wet Geneesmiddelenprijzen). Léon Tinke: “Deze investering is niet financierbaar bij de bank omdat het beheer van de voorraad alleen maar kosten en risico’s met zich meebrengt en er geen inkomsten tegenover staan. Het zou niet onlogisch zijn als de zorgverzekeraars de financiering van de veiligheidsvoorraad voor hun rekening nemen omdat op dit moment groothandels honderden miljoenen voorfinancieren voor verzekeraars. De geneesmiddelen die we deze maand uitleveren voor verstrekking aan patiënten krijgen wij pas eind volgende maand betaald nadat apotheken en ziekenhuizen het geld van de zorgverzekeraar hebben ontvangen.”

Volgesorteerde groothandels

Groothandels met een compleet geneesmiddelassortiment ofwel volgesorteerde groothandels leveren dagelijks 300.000 tot 400.000 geneesmiddelenbestellingen van 500 fabrikanten aan 2.000 apotheken, 400 apotheekhoudende huisartsen en 300 ziekenhuizen en zorginstellingen. Dat gebeurt; onder de daarvoor gestelde hoge kwaliteitseisen, de zogenoemde Good Distribution Practice (GDP), waaronder temperatuur-geconditioneerd (cold chain) vervoer en gecontroleerd vervoer van opiaten. BG Pharma is de koepelorganisatie van de vier volgesorteerde groothandels Alliance Healthcare; Brocacef; Mosadex en Pluripharm Groep.

Noot voor de redactie: voor meer informatie: Léon Tinke, voorzitter BG Pharma en CEO Pluripharm Groep. 06 11 06 72 72.