11-10-2021

Kiloknaller

Nederland is de afgelopen jaren steeds rijker geworden en de hang naar goedkoper is steeds groter. Maar hieraan kleeft een prijskaartje.
De rapporten over de toestand van de aarde zijn verontrustend en we zadelen toekomstige generaties op met de rekening van nu. Ook als het gaat om geneesmiddelen. En dan heb ik het niet alleen over het verpakken in gerecycled zuurvrij papier of het verbod op plastic rietjes.

05-07-2021

Het perfecte voorbeeld van constructief samenwerken

In nauwe samenwerking met Inther Group een state of the art dienstverlening voor onze apotheken.

01-02-2021

Start pilot vernieuwde Central Filling

Pluripack start de pilot met het vernieuwde Central Filling proces. Met de nieuwe werkwijze van het volledig uitbesteden van de receptverwerking, ondersteunt Pluripack de apotheek bij het gereedmaken van recepten. Zowel op patiënt- als op receptniveau. Hierbij staat het volledige groothandelsassortiment voor de apotheker ter beschikking welke elke twee uur automatisch in het AIS wordt ingespoeld.

22-01-2021

Pluripharm Direct lanceert Patiëntenportaal

Begin februari is het Patiëntenportaal voor alle patiënten die onder Model 1 vallen het portaal live en in gebruik. Het Patiëntenportaal van Pluripharm Direct is ontwikkeld zodat de patiënt makkelijk en snel inzicht heeft in zijn of haar bestellingen.

01-01-2021

Gerard van de Weert directeur logistiek

Per 1 januari 2021 is Gerard van de Weert toegetreden tot de directie van Pluripharm Groep als directeur Logistiek. Gerard is in 2019 bij Pluripharm Groep binnengekomen als projectmanager bij diverse bedrijfsonderdelen waaronder Pluripharm Groothandel en Pluripack.

 

02-10-2020

Pluripharm Groep introduceert PluriCheck

Data gestuurd en met rendementsverbetering als doel: de nieuwe adviestool PluriCheck ondersteunt apotheken direct bij het aanschrijven in het AIS met besteladviezen.

Continue verbetering van haar dienstverlening staat bij Pluripharm Groep hoog in het vaandel. Zo ontwikkelde Pluripharm Groep - geadviseerd door haar klanten – begin 2020 een module om te sturen op het best renderende en beschikbare artikel. Na een gedegen pilotfase is sinds oktober PluriCheck officieel beschikbaar voor openbare apotheken.

01-08-2020

VNA kiest voor Pluripharm Groep

Per 1 oktober versterkt Pluripharm haar positie op de markt doordat Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken (VNA) gekozen heeft voor een duurzame samenwerking met onze organisatie. Na een zorgvuldige selectie heeft VNA besloten met 31 van haar apotheken te gaan samenwerken met de groothandel, Pluriplus en Pact. Iets waar Pluripharm als organisatie enorm trots op is.

13-07-2020

Abacus Medicine neemt Pluripharm Groep over

Beschikbaarheid van medicijnen en innovatieve dienstverlening voor apotheken en ziekenhuizen hebben topprioriteit

03-02-2020

Pluripharm Groep werkt samen met Distripack Pharma

Vanaf 1 februari werkt Pluripharm Groep samen met het bedrijf Distripack Pharma om zelfstandige openbare apotheken nu en in de toekomst optimaal te ondersteunen bij het leveren van geneesmiddelen in medicatierollen (baxteren).

04-09-2019

Pluripharm Direct op alle vier de hulpmiddelen zorgdomeinen SEMH-gecertificeerd

29 Augustus was bij Pluripharm Direct de jaarlijkse audit voor de SEMH certificering. Deze certificering is een eis van alle zorgverzekeraars om als landelijke hulpmiddelen leverancier materialen te mogen leveren aan patiënten. Pluripharm Direct is sinds 2017 gecertificeerd voor vier zorgdomeinen: Diabetes, Incontinentie, Stoma en Wondverbandmiddelen (DISW) en is ook nu weer op alle vier de domeinen getoetst.

01-03-2019

Niels Mustert commercieel directeur

Per 1 maart 2019 is Niels Mustert toegetreden tot de directie van Pluripharm als commercieel directeur. Niels volgt Anco van Marle op die 1 april Pluripharm heeft verlaten. Niels Mustert heeft ruime commerciële ervaring in de farmacie en zal voor velen van u geen onbekend gezicht zijn. Na een uitstap als sales director bij Alliance Healthcare keert Niels na een periode van 7 jaar terug om mee gestalte te geven aan de verdere ontwikkeling van de dienstverlening van Pluripharm. 

14-01-2019

Pluripharm Groep trekt Abacus Medicine aan als investeerder

De Deense geneesmiddelenleverancier Abacus Medicine investeert in Pluripharm Groep en versterkt daarmee de financiële basis van de Nederlandse farmaceutische groothandel. De strategische alliantie bevordert een efficiënte genees- en hulpmiddelenvoorziening aan zelfstandige apotheken en ziekenhuizen in Nederland. 

01-06-2018

Léon Tinke treedt toe tot Directie Pluripharm

Per 1 juni 2018 is Léon Tinke (49 jaar) toegetreden tot de directie van Pluripharm. Als Directeur Farmacie is hij primair verantwoordelijk voor de apotheekbedrijven van Pluripharm en de professionele en zakelijke ondersteuning van zelfstandige apotheken via Pluriplus en het apothekerscollectief Pact.

15-06-2017

Pluripack Zwolle voldoet aan GDS-norm

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Pluripack Zwolle getoetst op naleving van de GDS norm van de KNMP. De IGZ concludeerde dat het GDS-niveau van Pluripack Zwolle voldoende is en dat ze het een prettig bezoek vonden. Bovendien waren er geen noemenswaardige tekortkomingen. Het afgelopen jaar is Pluripack Zwolle druk bezig geweest invulling te geven aan alle punten in deze GDS-norm: GMP-kennis, de aanwezigheid van complete GDS-protocollen, validatie van het productieproces en de toezichtrol van de apotheker.

01-06-2017

15.000 patiënten ingeschreven bij Pluripharm Direct

Pluripharm Direct heeft in het afgelopen halfjaar het aantal ingeschreven patiënten verdubbeld. Doordat Pluripharm Direct het CZ-contract Chronische wond/verbandmiddelen 2018 gegund heeft gekregen, zal de groei naar verwachting per januari 2018 nog verder toenemen.

13-06-2016

Pluripharm wordt belangrijke speler in de intramurale markt door overname Distrimed

Pluripharm neemt Distrimed over en versterkt hiermee haar positie in de intramurale markt. Onder de vertrouwde naam Distrimed zal Pluripharm de logistieke dienstverlening voor ziekenhuisapotheken ongewijzigd en met dezelfde medewerkers, service en betrouwbaarheid voortzetten.

Top