Apotheek

In uw openbare apotheek komt de klant altijd op de eerste plaats. Hoe meer aandacht uw team aan patiënten kan besteden, hoe beter het is. Pluripharm ontzorgt u in uw bedrijfsvoering. Samen trekken we op voor zelfstandig succes.


Overzichtelijk: medicatierol

U zoekt altijd naar kansen om de kwaliteit van de zorgverlening te verhogen en de bijbehorende kosten te verlagen. Met de medicatierollen van Pluripack snijdt het mes aan beide kanten.


Alle medicatie voor een week, twee weken of een maand in huis, precies afgemeten naar de (dagelijkse) behoefte en het innamemoment; voor patiënten kan het een hele geruststelling zijn. Het maakt de geneesmiddelinname overzichtelijk. Met het (week)doseersysteem van Pluripack maken wij dit mogelijk. Baxtering is afgestemd op de individuele patiënt en staat garant voor een snelle en efficiënte geneesmiddelendistributie.

Gecertificeerd

Pluripack biedt baxtering aan vanuit haar locatie in Breda. Pluripack Breda is DEKRA gecertificeerd volgens ISO 9001-2015. Levering van de medicatierollen vindt altijd plaats via de apotheek. De apotheek is en blijft verantwoordelijk voor de verstrekking van de juiste geneesmiddelen aan de juiste patiënt.

 

Geautomatiseerd distributiesysteem
Pluripack is aangesloten bij het Platform GDS bedrijven in de farmacie. Een samenwerkingsverband van bedrijven die geautomatiseerde distributiesystemen (GDS) gebruiken voor de levering van medicijnen aan zorginstellingen en thuiswonende patiënten. Het platform ontwikkelt en onderhoudt kwaliteitsnormen, doet onderzoek naar de doelmatigheid van de distributie, organiseert scholing voor medewerkers en zorgt voor vergroting en uitwisseling van kennis over geneesmiddelendistributie.

Lees meer op: www.pluripack.nl

Direct medische hulpmiddelen leveren

Iemand die diabetes heeft, last heeft van incontinentie of aangewezen is op een stoma heeft op constante basis specifieke medische hulpmiddelen nodig, soms ook acuut. Als apotheker bent u daar met Pluripharm Direct op voorbereid.


Zorgverzekeraars stellen steeds hogere eisen aan de aanbieders van medische hulpmiddelen. Tegelijkertijd worden de declaratieprocessen ingewikkelder. Toch wilt u als apotheker uw patiënten een compleet zorgaanbod bieden en voorkomen dat de zorg versnippert. In Pluripharm Direct heeft u een partner voor de levering van medische producten op het gebied van diabetes, incontinentie, stoma, wondverzorging en medische voeding. Daarbij voldoet u geheel aan de richtlijnen van de zorgverzekeraar. U levert zelf aan de patiënt of laat dat over aan Pluripharm Direct.

Lees meer op: www.pluripharm-direct.nl

of neem contact op via
Telefoon: 072 - 20 20 200
e-mail: info@pluripharm-direct.nl

Het gemak van Central Filling

Pakken, plakken en verpakken; het gereedmaken van geneesmiddelen per patiënt is een tijdrovende bezigheid. Natuurlijk is het een van de primaire taken van de apotheek, maar u wilt liever meer aandacht besteden aan de farmaceutische zorg. De oplossing? Central Filling van Pluripack.


Pluripharm heeft alle mogelijkheden van de moderne automatisering en robotisering aangegrepen om de logistiek van de receptverwerking grootschalig op patiëntniveau te laten plaatsvinden. Central Filling heet dit proces. Dienstverlening en efficiency gaan hierbij hand in hand. Heeft u een receptaanvraag? Met het volledige groothandelsassortiment tot uw beschikking grijpt u vrijwel nooit mis.

Met name geschikt voor herhaalreceptuur
In een volledig computergestuurde en geconditioneerde ruimte verzamelt een robot de juiste medicijnen voor elke patiënt. Zorgvuldig en tegen een uiterst gunstig tarief. De distributie is in de betrouwbare handen van de logistieke experts van Pluripharm. Central Filling is met name geschikt voor herhaalreceptuur. Een substantieel gedeelte kan op deze manier verwerkt worden. Een recept vandaag voor 18.00 uur besteld heeft u morgen voor opening van uw apotheek in huis.

Kijk hier voor een informatievideo over Central Filling bij Pluripharm.

Slimme ICT voor betere zorg

Apothekers zetten zich dagelijks in voor een goed geneesmiddelengebruik, medicatieveiligheid, therapietrouw en farmaceutische doelmatigheid. Pluriplus zorgt voor meer overzicht en diepgang met geavanceerde ICT-toepassingen zoals de Nexus Medicatie Check en de Zorgstraat.


Op basis van de actuele beroepsrichtlijnen en de laatste wetenschappelijke inzichten screent Nexus Medicatie Check uw patiënten dagelijks op geneesmiddelgerelateerde problemen en verbeterpunten. De intuïtieve menu’s helpen u gericht bij het nemen en vastleggen van de juiste zorginterventies. Efficiënt en effectief. Tegelijk maakt u zo uw inspanningen en resultaten meetbaar en zichtbaar voor artsen, zorgverzekeraars en geneesmiddelenleveranciers.

Digitale patiëntenvragenlijsten
De Zorgstraat is een e-health toepassing die uw interactie en communicatie met uw patiënten versterkt. Met schriftelijke informatie en instructievideo’s ondersteunt u de eerste en tweede uitgiftebegeleiding in de apotheek en bevordert u de motivatie en therapietrouw van de patiënt.Met digitale patiëntenvragenlijsten registreert u persoonlijke patiëntervaringen die u vervolgens systematisch kunt benutten voor het verder verbeteren van uw farmaceutische patiëntenzorg.

Lees meer op: www.pluriplus.nl

Mijn Pluripharm

Als onafhankelijk apotheker heeft u de regie over uw apotheekpraktijk. Dagelijks heeft u duizend-en-een dingen te doen. Met MijnPluripharm schakelt u snel. Dit persoonlijke klantportaal biedt toegang tot een breed scala aan online diensten die erop gericht zijn om uw professionele leven makkelijker te maken en de administratieve belasting te verlichten.


Via MijnPluripharm kunt u zelf:

  • uw orders afhandelen op het moment dat het u uitkomt
  • uw actieregels (orderregels waarmee iets aan de hand is) afhandelen
  • uw nazendingen, onbekende artikelen, opiaatbrieven via een weborder of wijziging nazending afhandelen
  • snel medicijnen substitueren
  • uw nazendingen checken
  • retouren en fouten aanmelden
  • opiaten online afmelden en opiaatbrieven downloaden
  • historische data eindrapportages downloaden

Klik hier voor MijnPluripharm

Apotheekondersteuning

Als onafhankelijk apotheker wilt u onder eigen naam de best denkbare farmaceutische zorg verlenen. Samen met uw apotheekteam bent u in staat een hoog niveau te bereiken, zeker wanneer u gericht ondersteund wordt. Met Pluriplus van Pluripharm laat u patiënten voelen wat voor hen het allerbelangrijkste is: dat zij bij uw apotheek in goede handen zijn.


Pluriplus is dé complete apotheekformule zonder poespas en gedwongen winkelnering en met behoud van eigen identiteit. Ideaal voor onafhankelijke apothekers die zich gedreven willen toeleggen op de kern van hun vak, namelijk het verlenen van hoogwaardige farmaceutische zorg aan patiënten. Pluriplus ondersteunt met zorg- en servicemodules, software, managementtools, coaching en training. Bovendien faciliteert Pluriplus het onderhandelingscollectief Pact dat namens zelfstandige openbaar apothekers contractafspraken maakt met zorgverzekeraars. De beste farmaceutische zorg verdient immers herkenning en waardering. Zo verbinden wij apothekers in hun streven om onderscheidend te zijn. Samen sta je sterker.

Apotheekoverdracht

Apothekers die willen stoppen, dragen hun apotheek graag over aan jonge, enthousiaste collega’s. Toch lukt zo’n overdracht lang niet altijd. Soms ligt dat aan het ontbreken van de juiste contacten, soms aan het creëren van een goede match of het rond krijgen van de financiering. Apotheekfonds PharmaConnect biedt uitkomst.


Apotheekfonds PharmaConnect (APC) heeft als doel om de continuïteit van de onafhankelijke openbare apotheek zeker te stellen. Dit vanuit de gedachte dat zelfstandig ondernemers veelal gedreven dienstverleners zijn, bijna altijd een hechte band hebben met de regio waarin de apotheek zich bevindt, en daarom over de beste lokale netwerken beschikken.

Aanvullende financiering
APC helpt bij het zoeken naar een koper die past bij het profiel van de apotheek die te koop aangeboden wordt. Is de financiering een struikelblok? Het grootste deel van het vermogen wordt normaliter verstrekt door de bankpartner, maar APC kan zonodig (aanvullende) financiering regelen vanuit haar apotheekfonds. Dat fonds wordt gevuld door beleggers.

Heden en toekomst
Het kan hierbij gaan om een overname, een nieuwe vestiging of een andere samenwerkingsvorm. De overdracht is volledig of gedeeltelijk, ineens of geleidelijk. Kortom, als apotheker die het stokje wil overdragen staat u er niet alleen voor. PharmaConnect verbindt generaties, professionals en heden en toekomst met elkaar.

Lees meer op: www.pharmaconnect.nl

Top