Ziekenhuisapotheek

Ziekenhuis- en poliklinische apotheken spelen een centrale rol in de geneesmiddelvoorziening binnen en buiten de muren van een ziekenhuis. Om in zo’n dynamische en complexe omgeving optimale service te bieden, wilt u niet alleen terug kunnen vallen op een breed geneesmiddelassortiment, maar stelt u ook prijs op logistieke, financieel-conomische en vakinhoudelijke steun. Met Pluripharm bent u verzekerd van beiden.


Slimme ICT voor betere zorg

Ziekenhuis- en poliklinische apothekers profiteren van de dienstverlening die Pluripharm verfijnd heeft voor openbare apotheken. Met name op ICT-gebied kunt u een grote stap vooruit maken.


Nexus is als onderscheidende webapplicatie onderdeel van het ict-platform van Pluriplus. Het biedt oplossingen voor het efficiënt afhandelen van alle zorgprestaties. U heeft de mogelijkheid om thearieptrouw te monitoren en te analyseren en om zorgafspraken af te handelen en te registreren, zoals MFB’s, clinical rules en medicatiebeoordelingen. Daarnaast kan managementinformatie verzorgd worden voor de optimalisatie van uw gehele bedrijfsvoering.

Nexus Medicatie Check
Op basis van de actuele beroepsrichtlijnen en de laatste wetenschappelijke inzichten screent Nexus Medicatie Check uw patiënten dagelijks op geneesmiddelgerelateerde problemen en verbeterpunten. De intuïtieve menu’s helpen u gericht bij het nemen en vastleggen van de juiste zorginterventies. Efficiënt en effectief. Tegelijk maakt u zo uw inspanningen en resultaten meetbaar en zichtbaar voor artsen, zorgverzekeraars en geneesmiddelenleveranciers.

Therapietrouw bevorderen

Het succes van een therapie is afhankelijk van de mate waarin patiënten hun medicatie conform de voorschriften gebruiken. Met de toedieningsregistratieapp van Pluripharm kunt u als poliklinisch apotheker de therapietrouw van patiënten bevorderen.


Met deze handige app biedt u de thuiszorg de mogelijkheid om het medicijngebruik van een patiënt in de thuissituatie bij te houden. Hierdoor worden toedienlijsten overbodig. Een medicijn vergeteten? Dan kan er direct contact worden opgenomen met arts of apotheek of met de centrale via de rode vlaggen app.

Overzichtelijk: medicatierol

Als poliklinische- of ziekenhuisapotheker zoekt u altijd naar mogelijkheden om de kwaliteit van de zorgverlening te verhogen en de bijbehorende kosten te verlagen. Met de medicatierollen van Pluripack snijdt het mes aan beide kanten.


Alle medicatie voor een week bij de hand, precies afgemeten naar de (dagelijkse) behoefte en het innamemoment; voor patiënten kan het een hele geruststelling zijn. Het maakt de geneesmiddelinname overzichtelijk. Met het weekdoseersysteem van Pluripack maken wij dit mogelijk. Baxtering is afgestemd op de individuele patiënt, staat garant voor een snelle en foutloze geneesmiddelendistributie.

Gecertificeerd

Pluripack biedt baxtering aan vanuit haar locatie in Breda. Pluripack Breda is DEKRA gecertificeerd volgens ISO 9001-2015. Levering van de medicatierollen vindt altijd plaats via de apotheek. De apotheek is en blijft verantwoordelijk voor de verstrekking van de juiste geneesmiddelen aan de juiste patiënt.

 

Mijn Pluripharm

Als ziekenhuis- of poliklinische apotheker heeft u dagelijks duizend-en-een dingen te doen. Met MijnPluripharm schakelt u snel. Dit persoonlijke klantportaal biedt toegang tot een breed scala aan online diensten die erop gericht zijn om uw professionele leven makkelijker te maken en de administratieve belasting te verlichten.


Via MijnPluripharm kunt u zelf:

  • uw orders afhandelen op het moment dat het u uitkomt
  • uw actieregels (orderregels waarmee iets aan de hand is) afhandelen
  • uw nazendingen, onbekende artikelen, opiaatbrieven via een weborder of wijziging nazending afhandelen
  • snel medicijnen substitueren
  • uw nazendingen checken
  • retouren en fouten aanmelden
  • opiaten online afmelden en opiaatbrieven downloaden
  • historische data eindrapportages downloaden

Klik hier voor MijnPluripharm

Een breed assortiment

In 2016 heeft Pluripharm Distrimed overgenomen. Sindsdien sluiten twee werelden op elkaar aan, namelijk de belevering van openbare apotheken en ziekenhuizen vanuit een ijzersterke groothandelspositie. Daarmee wordt een breed geneesmiddelaanbod ontsloten.


Uw behoeften zijn leidend bij het bepalen van ons voorraadassortiment. Dat betekent dat wij alle (farmaceutische) producten leveren waarvan redelijkerwijs mag worden verwacht dat deze via een ziekenhuis- of poliklinische apotheek verstrekt worden. Daaronder ook een gevarieerd scala aan generieke labels en parallelimport producten. Wij begrijpen immers dat u het maximale aan farmaceutische zorg uit uw budget wilt halen.

Tijdig anticiperen
Via ons klantportaal proberen wij u tijdig te informeren over welke geneesmiddelen uit patent lopen. Ook geven wij u dan aan welke alternatieve middelen beschikbaar komen tegen welke condities. Zo kunt u tijdig in uw apotheek anticiperen op veranderingen. Tot slot faciliteert Pluripharm het Collectief Poliklinische Farmacie <<clickable>> dat voor poliklinische apothekers contractafspraken maakt met zorgverzekeraars. Met meer inkoopkracht zijn ook hier gunstigere tarieven te bedingen.

Top