pluripharm
Home | Nieuws | Kerngegevens | Extranet | Contact | Route
    Pluripack Pluriplus

 

Nieuws 2017

Nieuws 2016Nieuws 2015

16-06-2015 Met Pluriplus voordelig nascholen

16-06-2015 Baxterverpakking met NAW-label

Nieuws 2014

Publicaties 2015

Publicaties 2014

30-09-2014 Groot geworden door te kiezen voor de inhoud

12-03-2014 Ondersteuning
jonge apotheker moet
de markt vlot trekken

Publicaties 2013

Publicaties 2012

 

Home > Publicaties > Groot geworden door te kiezen voor de inhoud

30-09-14 Groot geworden door te kiezen voor de inhoud

Pluripharm weet wat er omgaat in de wereld van de openbare apotheker. De markt verandert snel en de druk van buitenaf neemt gestaag toe. Toch gelooft Pluripharm in het beroep van de apotheker en in een gezonde toekomst voor de zelfstandige openbare apotheek.

Het kernwoord om die toekomst te kunnen waarmaken is samenwerking. Intensieve samenwerking tussen de apotheker en de groothandel en daarnaast met producenten en verzekeraars. Deze samenwerking moet erop gericht zijn de apotheek en de apotheker zoveel mogelijk te ondersteunen, zodat die zijn positie als lokale zorgverlener en ondernemer kan waarmaken en veiligstellen. Pluripharm Groep hanteert een kostenbesparende no nonsense aanpak: geen hard franchise concept, geen internationale avonturen of dure landelijke campagnes. De consument kiest zijn apotheek op basis van andere criteria. Pluripharm biedt maatwerk en een modulair opgebouwde formule waarbij er volop ruimte is voor lokaal ondernemerschap. Deze strategische focus speelt een belangrijke rol in het succes dat Pluripharm al dertig jaar kenmerkt. Sinds de start in 1984 als kleine intercollegiale groothandel is Pluripharm uitgegroeid tot een landelijke speler van formaat en de beste service provider voor de zelfstandige apotheker.

Korting en beschikbaarheid
Het eerste wat de apotheker merkt van aansluiting bij Pluripharm, is dat hij een fikse korting ontvangt vanuit de groothandel welke maandelijks volledig verrekend wordt. Pluripharm sluit scherpe inkoopdeals en richt zich op onafhankelijke (parallel)inkoop om tot een maximaal rendement te kunnen komen. De apotheker kan bovendien rekenen op een goede beschikbaarheid. Het proactief voorraadbeheer met de voorraadbeheertool Pluristock speelt hierin een belangrijke rol. Pluripharm draagt zorg voor een maandelijkse optimalisatie van het assortiment met Pluristock Optimaal, rekening houdend met de contracten met verzekeraars (preferentie), gekozen huislabels, mandaatafspraken en de omzetting van specialitée naar parallel.
Hiernaast zijn er de vele logistieke services die Pluripharm
de apotheker biedt, zoals baxtering, Central Filling XL, Central Picking en ICT-tools voor voorraadbeheer en rendements­ondersteuning.

Ondersteuning door Pluriplus
De FPZ ondersteuning die de formule Pluriplus biedt, is in meerdere opzichten zeer interessant voor de apotheker. Kernproduct hierin is het softwareprogramma Nexus Medicatie Check (NMC). Dit zorgprogramma helpt de apotheker om in de gehele patiëntenpopulatie mogelijke verbeteringen in therapietrouw, gebruik en doelmatigheid op te sporen en de voorgestelde interventies uit te voeren en vast te leggen. Zo kan de apotheker makkelijker en op systematische wijze de medicatie beoordelen en hierover in overleg treden met de huisarts. De zorgprestaties van zowel de basis- als de pluscontracten met zorgverzekeraars zijn voorgeprogrammeerd in de applicatie. Alle zorghandelingen, dus ook de MFB’s, Baxterevaluaties én medicatiebeoordelingen zijn in één zorgprogramma bijeengebracht. NMC is gekoppeld aan het AIS en vanaf elke werkplek beschikbaar. De applicatie NMC is overigens ook los verkrijgbaar voor iedere geïnteresseerde apotheker.
Andere Pluriplus-elementen waarvan apothekers de vruchten plukken, zijn collectieve inkoop, nascholing, de organisatie van het kwaliteitsmanagementsysteem in de apotheek en ondersteuning bij de OTC-verkoop. Verder biedt Pluriplus, in samenwerking met diverse marktpartijen, bewezen succesvolle FPZ-projecten.

Coöperatie voor contractonderhandeling
Verschillende zorgverzekeraars hebben interesse getoond in de mogelijkheden die NMC biedt om het medicatiegebruik van patiënten te optimaliseren. Het NMC programma wordt dan ook ingezet bij de onderhandelingen. Pluripharm onderhandelt niet zelfstandig met zorgverzekeraars. Als het gaat om de zorgcontractering moeten apothekers zelf aan het stuur zitten, maar wel met professionele ondersteuning. Vandaar dat Pluripharm een groep apothekers ondersteund heeft bij de oprichting van de onafhankelijke, landelijk opererende coöperatieve apothekersvereniging Pact.
Pluriplus helpt Pact met onderhandelaars, juridisch advies, zorgondersteuning en ICT. Maar Pact is geen hoofdaannemer.
De deelnemende apothekers blijven in deze vereniging zelf de baas, op basis van één apotheek één stem. Door deze opzet is Pact het enige collectief dat de leden in staat stelt om tijdens de onderhandelingen mee te kijken en te beslissen. De Autoriteit Consument en Markt heeft zich positief uitgelaten over de juridische structuur die hiervoor is gecreëerd. Deze opzet spreekt zelfstandige apothekers aan. Ook niet-afnemers van Pluripharm hebben gekozen voor aansluiting bij Pact, zodat de vereniging in korte tijd is gegroeid naar circa 200 leden. Inmiddels heeft Pact zich aangesloten bij dZF, een nog groter collectief van meer dan 700 apotheken dat gebaseerd is op dezelfde principes als Pact. Pact blijft hierbij als smaldeel verantwoordelijk voor de uitvoering van toekomstige contractafspraken.

Rendement voor de apotheker
Pluripharm werkt aldus langs meerdere lijnen om zijn doelstelling waar te maken: een maximaal inkooprendement, betere contracten met zorgverzekeraars, scherp geprijsde logistieke ondersteuning waaronder baxtering en Central Filling XL en meer efficiency bij de uitvoering van FPZ.
Tegelijkertijd zijn de kosten van deelname aan Pluriplus, Pact en NMC laag gebleven. De apotheker die zich aansluit bij Pluripharm weet zich bovendien verzekerd van behoud van de eigen identiteit. De lokale kracht van de apotheker is en blijft het uitgangspunt.

Download het artikel

 

 

           
Pluripharmgroep ©2017 | Algemene voorwaarden