pluripharm
Home | Nieuws | Kerngegevens | Extranet | Contact | Route
    Pluripack Pluriplus

 

Farma Magazine

 

Nieuws 2017

Nieuws 2016

Nieuws 2015

16-06-2015 Met Pluriplus voordelig nascholen

16-06-2015 Baxterverpakking met NAW-label

Nieuws 2014

Publicaties 2015

Publicaties 2014

Publicaties 2013

15-10-2013 Pluripharm groep:
Dé partner voor de zelfstandige apotheker

02-07-2013 Zelfstandige apothekers mogen gezamenlijk onderhandelen met verzekeraars

22-05-2013 Pluriplus, de naamloze formule van de Pluripharm groep

15-03-2013 Pluripharm verstevigt marktpositie van de zelfstandige apotheker

07-03-2013 Pluripharm verstevigt marktpositie van de zelfstandige apotheker

01-03-2013 Nieuw directielid Peter Wognum: Directeur Zorg

Publicaties 2012

 

Home > Publicaties > Zelfstandige apothekers mogen gezamenlijk onderhandelen met verzekeraars.

02-07-13 Informele zienswijze ACM: Zelfstandige apothekers mogen gezamenlijk onderhandelen met verzekeraars.

Zelfstandige apotheken mogen onder voorwaarden gezamenlijk onderhandelen met verzekeraars. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vandaag via haar website laten weten. De brief of informele zienswijze is de uitkomst van een door Apothekerscoöperatie Pact begin mei van dit jaar ingediend verzoek bij de ACM. De conclusies geven niet alleen zelfstandige apothekers de benodigde ruimte om gezamenlijk te onderhandelen. De ACM merkt op dat “de onderliggende systematiek van het model ook toepasbaar zou kunnen zijn in andere sectoren van de zorg.”

Op 28 juni heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op verzoek van Apothekers-coöperatie Pact (Pact) een oordeel gegeven over Pact. De ACM komt tot de conclusie dat “het model dat Pact hanteert om zelfstandige apotheken te ondersteunen bij onderhande-lingen met zorgverzekeraars in beginsel niet in strijd is met artikel 6 Mw.” Deze informele zienswijze was nodig nadat een aantal zorgverzekeraars twijfels had geuit over de opzet van de vereniging Pact in relatie tot de Mededingingswet. Peter Wognum, voorzitter van Pact: “We zijn verheugd over deze brief van de ACM. Dit betekent voor alle partijen duidelijkheid. Pact heeft veel geïnvesteerd in het uitgebreide vooronderzoek dat nodig was voor deze aanvraag. Van Doorne advocaten en de Stichting Farmaceutische Kengetallen hebben ons daarbij ook goed geholpen. We beschikken nu over voldoende juridische zeker-heden om met alle zorgverzekeraars goed te kunnen onderhandelen over de contracten en de zorgconcepten die wij hebben ontwikkeld”.

Pact is in juni 2012 opgericht met als doel zelfstandige apotheken te ondersteunen bij het verder verbeteren van de farmaceutische patiëntenzorg. Pact onderhandelt daarnaast met verzekeraars over contracten. Pact is de enige grote onafhankelijke landelijke apothekers-coöperatie waar de leden (apotheekeigenaren) rechtstreeks zeggenschap hebben over het onderhandelingsproces en de acceptatie van de uitkomsten. Het lidmaatschap staat open voor een eerlijk contract voor niet met elkaar concurrerende apotheken. Peter Wognum: “Pact is geen zorgmakelaar of hoofdaannemer, maar een vereniging van, voor en door leden. Apotheekeigenaren zitten zelf aan de knoppen. Een uniek concept”. Op dit moment bestaat de achterban van Pact uit ongeveer 90 apotheken.

De uitspraak van de ACM biedt niet alleen comfort aan zorgverzekeraars. De vereniging kan nu weer vaart maken met de verdere groei. Peter Wognum: “Onze achterban wil de beste farmaceutische zorg voor haar patiënten. Pact biedt hiervoor het platform. Door de uitspraak kunnen we de vereniging verder uitbouwen en investeren in de organisatie, de farmaceutische kennis en de ondersteunende ICT. Want er zijn nog steeds veel zelfstandige apothekers en kleinere apotheekgroepen die niet of onvoldoende georganiseerd zijn en die op zoek zijn naar een onafhankelijke club waarin ze zelf kunnen meebeslissen. Dat is onze doelgroep.” Apothekerscoöperatie Pact wil op basis van haar model dit en komend jaar uitgroeien tot een landelijke vereniging met ruim 200 apotheken.

Voor meer informatie over Pact en de brief van de ACM kunt u bellen met de heer (Peter) Wognum, voorzitter Pact (06-52430470).

Download hier het gepubliceerde artikel

 

             
           
Pluripharmgroep ©2017 | Algemene voorwaarden